Code bruikleenverkeer 2017

De Code bruikleenverkeer is een instrument om het bruikleenverkeer te bevorderen. Het vertaalt de gemaakte afspraken uit het Cultuurconvenant 2017-2020 naar de praktijk van publieke eigenaren en beheerinstellingen van collecties. De Code sluit aan bij de ideeën zoals die voor bruikleenverkeer binnen Nederland zijn geformuleerd in de publicatie van de Museumvereniging: Slimmer lenen (2016).

Deze brochure is ontwikkeld i.s.m. de Museumvereniging en op 11 juni 2018 onderschreven in het bestuurlijk overleg tussen de Minister van OCW, IPO en VNG. Deze Code Bruikleenverkeer is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gepubliceerd in de Staatscourant.