Dijkcoupure met opslaggebouw, Termunterzijl, Groningen
Beeld: A.J. van der Wal

Leestekens van het landschap

De website Leestekens van het landschap biedt informatie over ruim 300 landschapselementen in Nederland.

Leestekensvanhetlandschap.nl bundelt informatie over de betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van meer dan 300 landschapselementen in Nederland. Samen vertellen deze ‘leestekens’ het verhaal van het Nederlandse landschap en de wisselwerking tussen mens en natuur. In de komende jaren wordt de website met behulp van professionals en vrijwilligers verder uitgebouwd, gedetailleerd en interactief gemaakt.

Wat levert het op

De website is een hulpmiddel om het Nederlandse landschap te leren begrijpen en ‘lezen’. Van elk element is de functie en ontstaansgeschiedenis beschreven. Met een kaartje is aangegeven in welke landschappelijke regio het element voorkomt. Ook is het mogelijk om informatie te filteren aan de hand van functie, type landschap en ontstaansperiode.

Gebruik van de kaart

De website is voor iedereen toegankelijk en geschikt voor een brede doelgroep. Zowel erfgoedprofessionals als andere geïnteresseerden kunnen hier terecht.

Door wie

De site is ontwikkeld door deskundigen van Landschapsbeheer Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen met financiële steun van het Leestekens van het Landschap Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.