Kaart interieurensembles

De Kaart interieurensembles biedt een overzicht van ruim 70 interieurensembles. De verschillende soorten gebouwen en hun interieurs uit allerlei historische perioden weerspiegelen de mensen die er woonden of werkten. Op de kaart ziet u ook welke interierensembles u kunt bezoeken.

We spreken van een interieurensemble als een gebouw en de inrichting ervan een samenhangend geheel vormen, én van bijzondere cultuuhistorische of wetenschappelijk waarde zijn.