Kaart interieurensembles

De Kaart interieurensembles biedt een selectie van ruim 70 interieurensembles. Deze locaties zijn over het gehele land verspreid en dateren uit allerlei perioden. Zij weerspiegelen de mensen die er woonden, werkten of vanwege hun geloof bijeen kwamen. Een groot aantal van deze interieurensembles is te bezoeken.

We spreken van een interieurensemble als een gebouw en de inrichting ervan een samenhangend geheel vormen, én van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijk waarde zijn. De kaart is gemaakt in 2018 en bevat een bescheiden selectie van de vele interieurensembles die ons land rijk is.