Direct naar

HISGIS kaartdetail

HISGIS

HISGIS bestaat uit gedigitaliseerde kaarten van het oudste kadaster uit 1832 die gecombineerd kunnen worden met andere (thematische) kaartlagen.

De oudste Nederlandse kadasterkaarten dateren van 1812 tot 1832. Voor de HISGIS-basislaag zijn deze kaarten gedigitaliseerd en in een coördinatenstelsel geplaatst, waardoor ze op alle topografische kaarten passen. Door op een perceel te klikken, verschijnen de bijbehorende gegevens over eigenaren, bodemgebruik en de waarde anno 1832. HISGIS is opgezet per gewest en is nog volop in ontwikkeling. Het systeem beslaat momenteel Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Limburg en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Op termijn zal HISGIS heel Nederland omvatten.

Wat levert het op

HISGIS is een historisch referentiekader; door de kadastrale kaarten van HISGIS met andere kaarten te vergelijken – nieuwer én ouder bronmateriaal – wordt duidelijk hoe het Nederlandse landschap zich heeft ontwikkeld. Omdat de informatie is toegespitst op perceelniveau, is het mogelijk om gedetailleerd te analyseren hoe het landschap in ruimtelijk, functioneel en economisch opzicht werd gebruikt en hoe dit gebruik is veranderd.

HISGIS is voor veel doeleinden te gebruiken. Zo vertellen de grondprijzen van percelen iets over welke plekken in steden gewild waren om te wonen. Maar HISGIS laat bijvoorbeeld ook de eigendomssituatie zien in agrarische gebieden voordat percelen door ruilverkavelingopnieuw werden ingedeeld.

Gebruik van HISGIS

HISGIS is voor iedereen toegankelijk. Voor wetenschappelijk onderzoek wordt op aanvraag toegang verleend tot de basisdata en de vectorbestanden.

Door wie

De Fryske Akademy is verantwoordelijk voor de projectorganisatie van HISGIS.