Direct naar

Estella Capital E15PP27NE
Beeld: ©Ariadne Visual Media Service

Europees portaal naar archeologische gegevens (ARIADNE)

ARIADNE geeft toegang tot een grote hoeveelheid digitale archeologische archieven in Nederland en Europa.

Door in ARIADNE te zoeken op plaats, tijd of objecttype krijgt de gebruiker een overzicht van via dit portaal beschikbare informatie. Doorklikken brengt de gebruiker bij de digitale archieven waar deze informatie te vinden is.

Wat levert het op

ARIADNE combineert vele bestaande digitale archieven op het terrein van de archeologie en de bouwhistorie. Voorbeelden hiervan zijn de archeologische gegevens van DANS/EASY en de dendrochronologische gegevens in het nationale DCCD repository. Dit vereenvoudigt onder meer het zoeken naar archeologische literatuur en gegevens over specifieke locaties.

Gebruik van ARIADNE

De gebruiker typt een zoekterm in een vraagbalk, of zoekt op tijd, plek of objecttype (‘waar’, ‘wanneer’, ‘wat’). Op de website van ARIADNE vindt u een korte handleiding.

Door wie

Het portaal is ontwikkeld in het kader van het Europese programma ARIADNE. Data Archiving and Networked Services (DANS) was in Nederland een belangrijke trekker. In samenwerking met DANS leverde ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijdrage.