E-depot voor de Nederlandse archeologie

Het e-depot Nederlandse archeologie (EDNA) is opgezet om digitale onderzoeksbestanden duurzaam te archiveren en beschikbaar te stellen. Het e-depot is ontsloten via het online archiveringssysteem EASY.

Via EASY van Data Archiving and Networked Services (DANS) krijgen gebruikers toegang tot duizenden archeologische onderzoeksgegevens van EDNA. EASY bevat onderzoeksdata uit de sociale en geesteswetenschappen, waaronder verschillende soorten gegevens van archeologisch onderzoek, zoals kaarten, foto’s, rapporten en cijfers. Dit kunnen gegevens zijn die voortkomen uit veldonderzoeken, zoals boor- of graafwerkzaamheden, maar ook gegevens uit bureauonderzoeken van wetenschappelijke instellingen of archeologische bedrijven.

Het online archief geeft antwoord op essentiële vragen: waar is iets gevonden, wat is er gevonden, wie heeft het gevonden, welke archeologische werkzaamheden hebben er plaatsgevonden en wat is er met de vondsten gebeurd? EASY draagt het Data Seal of Approval, een kwaliteitskeurmerk voor data-archieven dat garandeert dat de data duurzaam toegankelijk blijven.

Gebruik van het e-depot

De gegevens van het e-depot zijn via EASY voor iedereen toegankelijk die te maken heeft met archeologisch onderzoek, zoals bedrijven, wetenschappers of onderwijsinstellingen. Ook amateurarcheologen kunnen de gegevens in EASY raadplegen.

U kunt EASY gebruiken voor:

  • Het archiveren en opslaan van uw eigen onderzoekgegevens. Heeft u nog geen inlog, dan kunt in EASY een nieuw account aanmaken. U kunt zelf bepalen of uw gegevens alleen voor u beschikbaar blijven, of ook voor anderen openbaar zijn. De folder ‘Uw data duurzaam in 7 stappen’ beschrijft in het kort hoe u uw gegevens in EASY opslaat.
  • Het raadplegen van uw eigen of andermans onderzoeksgegevens. De gegevens in EASY kunt u vinden door te zoeken op termen, organisatie of datum. De gegevens mogen voor eigen wetenschappelijk onderzoek worden (her)gebruikt, maar altijd met een bronvermelding. Soms zijn er aan het gebruik van de data extra voorwaarden verbonden.

Wat levert het op

Doordat zoveel mogelijk onderzoekgegevens worden opgeslagen in ESY ontstaat een compleet overzicht van alle gegevens die per opgraving, plaats of object beschikbaar zijn. Toekomstige onderzoekers kunnen gemakkelijk deze gegevens raadplegen en hoeven deze niet opnieuw te verzamelen of te digitaliseren. Hoe meer gegevens in het archiveringssysteem staan, hoe meer inzicht er is in de Nederlandse archeologie.

Door wie

De collectie in EASY van het e-depot Nederlandse archeologie is een initiatief van DANS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat sinds 2006. DANS is een instituut van KNAW en NWO en bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens.