E-depot voor de Nederlandse archeologie

DANS Data Station Archaeology is de centrale plek voor het opslaan, vinden, delen en gebruiken van archeologische data. Zo is een grote hoeveelheid makkelijk doorzoekbare rapporten, foto’s, tabellen en veldtekeningen toegankelijk voor hergebruik.

Via DANS Data Station Archaeology krijgen gebruikers toegang tot duizenden archeologische onderzoeksgegevens die voortkomen uit veldonderzoeken, zoals boor- of graafwerkzaamheden, maar ook gegevens uit bureauonderzoeken van wetenschappelijke instellingen of archeologische bedrijven.

Het online archief geeft antwoord op essentiële vragen: waar is iets gevonden, wat is er gevonden, wie heeft het gevonden, welke archeologische werkzaamheden hebben er plaatsgevonden en wat zijn de analyses? De datasets worden duurzaam beschikbaar gesteld in een gecertificeerde omgeving.

Gebruik van het e-depot

De gegevens in het Data Station Archaeology zijn voor iedereen toegankelijk. U kunt hier zowel data opslaan als data zoeken.

  • Heeft u hulp nodig bij het deponeren van data? Lees dan in de handleiding data deponeren hoe u uw gegevens opslaat.
  • U kunt zoeken via filters als bijvoorbeeld onderwerp, periode, artefacttype maar ook een collectie van een bepaalde organisatie selecteren. De data worden full-tekst geïndexeerd, waardoor niet alleen de metadata doorzocht wordt, maar er ook in de bestanden zelf wordt gekeken.
  • De gebruikerslicentie staat per dataset aangegeven. U ziet bovendien een voorbeeld hoe de dataset bij hergebruik geciteerd moet worden.

Wat levert het op

Doordat zoveel mogelijk onderzoekgegevens duurzaam en centraal worden opgeslagen ontstaat een compleet overzicht van alle gegevens die per opgraving, plaats of object beschikbaar zijn. Toekomstige onderzoekers kunnen gemakkelijk deze gegevens raadplegen en hoeven deze niet opnieuw te verzamelen of te digitaliseren. Hoe meer gegevens in het archiveringssysteem staan, hoe meer inzicht er is in de Nederlandse archeologie.

Door wie

Het Data Station Archaeology is een initiatief van DANS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat sinds 2006. DANS is een instituut van KNAW en NWO en bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens.