Archeologische prospectie vanuit de lucht. Remote sensing in de Nederlandse archeologie (landbodems)

Remote sensing betekent ‘op afstand waarnemen’. Het is een verzamelnaam van technieken waarmee vanuit de lucht gegevens over het aardoppervlak worden verzameld. Producten van remote sensing zijn luchtfoto’s, sensorbeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Dit rapport beschrijft toepassingen en aandachtspunten van remote sensing voor archeologische prospectie. 

Colofon

Redactie: E. Rensink, L. Theunissen en H. Feiken
Auteurs: E. Rensink, L. Theunissen, H. Feiken, J. van Doesburg, M. van der Heiden, D. Jansen en J.W. de Kort
Met bijdragen van: J. Bourgeois, K. Deforce, N. de Jong-Lambregts, H. van Londen, E. Meylemans, B. Stichelbaut, B. Terlouw,
G.J.J.J. Timmermans en J. Waagen
Autorisatie: B. Groenewoudt, augustus 2021

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2021