Leven met water: dijken, muren tegen de waterwolf

Deze publicatie (deel 7 uit de reeks Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap) is een toelichting op de dijkenkaart (een kaartlaag in de kaart Leven met Water), een basisbestand met cultuurhistorisch relevante Nederlandse dijken. In het dijkenbestand zitten op dit moment meer dan 11.500 dijken en dijksegmenten met een totale lengte van meer dan 17.500 km.