Droogmakerijen

Dit rapport (verantwoordingsdocument) hoort bij de de kaartlaag van droogmakerijen in de kaart Leven met water. Op deze kaart zijn droogmakerijen uit verschillende periodes te zien met de molens of gemalen waarmee ze zijn drooggemaakt. De publicatie maakt deel uit van de reeks Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap (nummer 4).