Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland

Deze publicatie bevat een inventarisatie van landschappelijk groen erfgoed en licht toe wat de cultuurhistorische waarde is van bossen, houtwallen en heggen.

In deze publicatie is het onderzoek toegespitst naar landschapselementen van voor 1850 waarvan de oorspronkelijke beplanting nog in het landschap zichtbaar is. Een zeldzaamheid, want deze elementen vormen nog geen 3% van het totaal aan landschapselementen. De resultaten van het onderzoek dat 25 jaar in beslag nam, zijn terug te vinden in de kaart landschappelijk groen erfgoed. Deze publicatie bevat een toelichting op de kaart, uitleg over wat de cultuurhistorische waarde van landschappelijk groen erfgoed is, een stappenplan voor beheer, behoud en restauratie en een toelichting per provincie.

Colofon

Tekst en redactie: Bert Maes
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016