Bodemdaling in laag Nederland zorgwekkend

Bodemdaling is in de lagere delen van Nederland al eeuwen aan de gang. Met het wegpompen van water kon de ergste overlast lang worden bestreden, al zakte de bodem daardoor nog dieper. Maar de groeiende druk op historische binnensteden en het karakteristieke veenweidelandschap vraagt om een andere, meer integrale aanpak van het probleem.

Kleine en grote gemeenten in het westen van Nederland staan voor een kolossale uitdaging. Hoe kunnen ze de daling van hun slappe veenbodem afremmen en hun monumentale binnensteden en veenweidegebieden veiligstellen? Tot nu toe werd de oplossing vooral gezocht in een verlaging van het waterpeil, zodat overlast voor stadsbewoners en boeren wordt voorkomen. Maar dat vergroot de kans op paalrot bij woningen die gefundeerd zijn op houten palen van slechte kwaliteit. Er gaat door de ontwatering van het landelijk gebied voor landbouw en nieuwbouwprojecten ook steeds meer veen verloren waardoor het land nog dieper wegzakt. Op lokaal en regionaal niveau zoeken betrokken partijen daarom naar alternatieve oplossingen die toekomstbestendiger zijn.

Het artikel 'Bodemdaling in laag Nederland zorgwekkend' (uit ROm 3, 2017) is te lezen op de website van ROmagazine.