Tips voor behoud en beheer van beschermde cultuurgoederen

Voor het behoud en beheer van beschermde voorwerpen en verzamelingen zijn een aantal vuistregels. De Erfgoedwet heeft hier geen voorschriften over opgenomen. Het wordt natuurlijk aanbevolen om het voorwerp op een veilige manier en veilige plaats te presenteren en te bewaren. Zo worden calamiteiten en fysiek verval beperkt. 

Veilig erfgoed

Dit betekent bijvoorbeeld dat een schilderij niet in de volle zon of boven een brandende open haard hangt, of dat houten beelden regelmatig op houtworm worden gecontroleerd. Ook een goede registratie en fotodocumentatie van voorwerpen is belangrijk. Bij diefstal of vermissing van waardevolle voorwerpen moet zo snel mogelijk aangifte worden gedaan bij de politie. Daarbij helpt een goede documentatie. 

Over preventieve conservering, brand, waterschade, diefstal en andere calamiteiten vindt u nuttige tips in het onderwerp Veilig erfgoed op deze website.

De RCE adviseert eigenaren van beschermde cultuurgoederen over de manier waarop u met deze goederen om kunt gaan, om calamiteiten en fysiek verval zoveel mogelijk te beperken. U kunt hiervoor contact opnemen met de infodesk van de RCE: info@cultureelerfgoed.nl o.v.v. 'beschermde cultuurgoederen'.