Rechten van de eigenaar

Eigenaren van wettelijk beschermde cultuurgoederen of verzamelingen kunnen aanspraak maken op een aantal financiële en juridische regelingen. 

Bij het Mondriaanfonds kunt u een subsidie aanvragen voor actieve en passieve conservering, restauratie en duplicering van een wettelijk beschermd cultuurgoed. De subsidie kan oplopen tot 60%.

U kunt een wettelijk beschermd cultuurgoed aanbieden aan de Staat om zo (een deel van) uw erfbelasting te betalen. Dit heet ‘betaling van erfbelasting in natura’. De erfbelasting die u op deze manier voldoet, bedraagt maximaal 120% van de waarde van het cultuurgoed.

Ook kan een beschermd cultuurgoed teruggevorderd worden indien sprake is van illegale uitvoer. Belangrijke instrumenten hierbij zijn de Richtlijn 2014/60/EU over bescherming binnen het grondgebied van de EU en het UNESCO-verdrag 1970. Lees er meer over op de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed