Financiering aanvragen voor vernieuwend archeologisch onderzoek

Ervaren onderzoekers van kennisinstellingen, archeologische bedrijven of diensten en maatschappelijke stakeholders kunnen in consortia financiering aanvragen voor vernieuwend archeologisch onderzoek.

Archeologie telt

Het kabinet investeert in vernieuwing en samenwerking binnen de Nederlandse archeologie. Zoals aangekondigd in de beleidsbrief Erfgoed Telt heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met NWO een onderzoeksprogramma ontwikkeld onder de titel Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek. Het programma maakt deel uit van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Afbeelding uit de 3 dimensionale virtuele duik naar een scheepswrak. Op de afbeelding is te zien wat er op de bodem aan restanten gevonden is
Beeld uit de 3D virtuele tour van het wrak van de Rooswijk.

Het doel van het programma is het stimuleren van onderzoek waarbij (innovatieve) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een duurzame onderzoeksinfrastructuur voor de hele kennisketen. Kennisoverdracht naar een breder publiek is een belangrijk onderdeel van het programma. Dit wordt samen met bijvoorbeeld regionale overheden en musea uitgevoerd. Hiermee leidt dit programma tot zowel wetenschappelijke als maatschappelijke doorbraken.

Onderzoeksvoorstellen indienen

Voor dit programma kunnen nu onderzoeksvoorstellen worden ingediend door consortia waarin organisaties uit het publieke domein en private partijen zijn vertegenwoordigd.

Per voorstel kan maximaal € 625.000 subsidie bij NWO worden aangevraagd voor projecten met een looptijd van drie tot vijf jaar.
De verplichte vooraanmeldingen dienen vóór 12 september 2019, 14:00 uur door NWO te zijn ontvangen. De uitgewerkte aanvragen dienen vóór 9 januari 2020, 14:00 uur door NWO te zijn ontvangen.

Alle informatie over deze call for proposals, de criteria van beoordeling van de aanvragen, de procedure en het formulier voor de vooraanmelding is te vinden op de webite van NWO.