Instandhoudingssubsidie in 2019 aanvragen

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2019 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Online of op papier aanvragen

Met het digitale subsidieportaal kunt u online subsidie aanvragen en indienen. Het systeem leidt u in elf stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen dient u online in. Voor de online aanvraag heeft u DigiD nodig (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven).
Medewerkers van de InfoDesk kunnen zo nodig helpen bij het invullen van de aanvraag: 033-421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl.

Het subsidieportaal, de formulieren voor een aanvraag op papier, de vereiste modellen voor de meerjarenbegroting en andere praktische informatie over de aanvraag vindt u op Monumenten.nl.

Tuinman  van Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten
Ook voor onderhoud aan een groen rijksmonument kan instandhoudingssubsidie worden aangevraagd. Hier de tuin van Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten

Subsidiepercentage verhoogd

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is bestemd voor gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Met de subsidie helpt het Rijk eigenaren hun monument sober en doelmatig te onderhouden. Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties.

De regeling is op enkele punten gewijzigd. Zo is het subsidiepercentage voor nieuwe aanvragen verhoogd van 50% naar 60%. Om te voorkomen dat door deze verhoging minder subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd, is ook het subsidieplafond verhoogd voor groene monumenten en dat voor gebouwde monumenten. Het subsidieplafond voor archeologische monumenten is niet verhoogd, omdat het beschikbare budget in de afgelopen jaren niet volledig is gebruikt. De verhoging van het subsidiepercentage van 50% naar 60% kan voor de archeologische rijksmonumenten daarom binnen het huidige budget worden opgevangen.

Meer over deze wijzigingen leest u in de publicatie in de Staatscourant.

Vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen

Om goed onderhoud te garanderen, verbindt de Rijksdienst richtlijnen aan het toekennen van de subsidie. Deze kwaliteitsrichtlijnen helpen eigenaar en vakman om de juiste materialen en producten, technieken en werkwijze te gebruiken. De Rijksdienst stelt alleen eisen aan de uitvoering van het werk. Alle uitvoeringsrichtlijnen zijn te vinden op Monumenten.nl.