Uitstel- en handhavingsbeleid rapportageplicht Erfgoedwet

In deze notitie is te lezen hoe de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, omgaat met ingediende verzoeken tot uitstel van de termijn voor het inzenden van rapportages van opgravingen of tot ontheffing van de rapportageplicht, en hoe de RCE de naleving van deze wettelijke verplichting handhaaft.