Omgang met historische vloeren in boerderijen

Door modernisering van de bedrijfsvoering en herbestemming raken veel oude vloeren in boerderijen uit beeld. Deze brochure geeft aanbevelingen voor behoud.

Behouden cultuurhistorische waarde vloeren

Met ingrepen in het interieur van historische boerderijen kan een waardevol deel van ons agrarisch erfgoed voorgoed verloren gaan. Tegelijkertijd verdwijnt daarmee ook veel kennis. Juist met die kennis en alternatieve oplossingen kunnen veel vloeren nog heel lang mee. Deze brochure schetst een beeld van de historie en de cultuurhistorische waarde van leemvloeren, keitjesvloeren en potscheurvloeren, houten vloeren en plavuizen-, estriken- en baksteenvloeren. Ook belicht de brochure verschillende mogelijkheden die laten zien hoe deze historische vloeren meegenomen kunnen worden in veranderingen.

Colofon

Tekst: Ben Kooij, Judith Toebast, Nanette de Jong, Annet Kock-Rood
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018