Gebiedsgericht verduurzamen in wederopbouwwijken

In deze afstudeerscriptie wordt onderzocht welke mogelijkheden wederopbouwwijken bieden voor gebiedsgericht verduurzamen. De scriptie komt voort uit een afstudeerstage van Frank Eikenaar (student Ruimtelijke Ontwikkeling - Stedenbouwkundig Ontwerpen aan de Saxion Hogeschool) bij het programma Visie Erfgoed en Ruimte.