Een wijde blik

Dit lectorenboek biedt een overzicht van onderzoek aan hogescholen op het terrein van erfgoed en ruimte.

Bijdrage erfgoed aan ruimtelijke ontwikkelingen

In dit boek staan bijdragen van verschillende auteurs die toegepast onderzoek doen naar cultureel erfgoed. Zij hebben daardoor een pragmatische kijk op de sector. Het boek geeft een indruk van het onderzoek en onderwijs zoals dat bij hogescholen op het gebied van ruimtelijke ordening en erfgoed plaatsvindt. Onderwerp van de artikelen is de bijdrage die erfgoed kan leveren aan stedelijke, landschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen.

Colofon

Redactie: Marijke Bovens en Cees-Jan Pen
ISBN: 9789057992261
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014