Een toekomst voor watertorens

Op termijn verliezen vrijwel alle historische watertorens hun oorspronkelijke functie. Deze gids laat zien wat er komt kijken bij een succesvolle herbestemming van deze iconische gebouwen.

Behoud monumentale exterieur en interieur watertorens

Verreweg de meeste historische watertorens werden gebruikt voor de distributie van drinkwater. Tegenwoordig worden daarvoor steeds vaker pompsystemen ingezet waardoor watertorens stuk voor stuk hun oorspronkelijke functie verliezen. Zodoende doen waterleidingbedrijven en gemeenten deze iconische landmarks over aan kopers die de torens van een nieuwe functie willen voorzien. De transformatie van zo’n toren vraagt om forse bouwkundige ingrepen. Het is belangrijk om daarbij het monumentale en karakteristieke exterieur en interieur waar mogelijk te behouden. Deze gids laat door middel van voorbeeldprojecten en tips zien hoe de verbouwing en herbestemming het beste kunnen worden aangepakt.

Colofon

Reeks: Een toekomst voor
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013