Advies in beeld: waar de praktijk om vraagt

Hoe kom je samen tot duurzame en verantwoorde oplossingen voor gebouwd en archeologisch erfgoed? In deze brochure worden 21 succesvolle cases beschreven.

21 succesvolle cases

De transformatie van monumentale gebouwen is een actuele opgave. In deze publicatie worden 21 voorbeelden gegeven van recente veranderingen van beschermde gebouwen en complexen. Veranderingen waarbij eigenaren, gebruikers, architecten en overheden hedendaagse wensen voor gebruik hebben gerealiseerd met respect voor cultuurhistorische waarden. De Rijksdienst gaf advies over de plannen en de uitvoering. Zowel over inhoudelijke aspecten als over de (soms complexe) processen. Deze cases, beschreven door adviseurs uit de regio-afdelingen van de dienst, geven inzicht in de vraagstukken waar het veld van onroerend erfgoed voor staat. Ze dienen ook als inspiratie voor beleidsmakers en monumenteigenaren die met vergelijkbare opgaven te maken hebben.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013