Stuc; kunst en techniek

Voor het behoud en herstel van stucwerk is specifieke kennis nodig. In dit boek delen verschillende specialisten hun kennis over de meest uiteenlopende aspecten van deze materiaaltoepassing.

Deelonderwerpen

De instandhouding van stuc- en pleisterwerk is niet eenvoudig en vraagt om een interdisciplinaire benadering. In dit boek wordt voor het eerst uitgebreid op alle aspecten van stuc- en pleisterwerk ingegaan. Auteurs uit Nederland en Vlaanderen geven achtergrondinformatie over talloze deelonderwerpen, zoals Romeins beschilderd pleisterwerk, sgraffito’s uit de wederopbouwperiode, de opleiding tot meesterstukadoor, restauraties op het allerhoogste niveau en technische problemen zoals zout- en vochtbelasting.

Colofon

Auteur: E. Koldeweij
ISBN: 978-90-400-8650-2
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, WBOOKS, 2010