Baksteenmetselwerk: scheuren en herstel

Bij historische baksteenconstructies komen verschillende vormen van schade voor. Deze technische brochure gaat in op de bouwtechnische en constructieve oorzaken en op de mogelijkheden tot herstel.

Deze publicatie is te vinden in onze kennisbank:
Baksteenmetselwerk

Schadeveroorzakers en herstelmethoden

De eerste stap is altijd om te onderzoeken wat de schade heeft veroorzaakt. Alleen met die informatie kan een passende maatregel worden gekozen. Scheurvorming heeft vaak een constructieve oorzaak, maar het kan ook het gevolg zijn van bouw- of materiaaltechnische problemen. In deze brochure komen de bouwtechnische en constructieve schadeveroorzakers aan bod en enkele methoden om deze schade te herstellen. Een andere brochure Oorzaken van schade aan baksteenmetselwerk en herstel gaat specifiek in op de materiaaltechnische oorzaken en op de mogelijkheden tot herstel.