Monumentale Kunst; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage vestigt de aandacht op de waarde van monumentale kunst uit naoorlogse architectuur.

Monumentale kunst uit naoorlogse bouwwerken

Deze publicatie schetst de ontwikkelingen rond monumentale kunst uit naoorlogse bouwwerken waaronder de sociaal-maatschappelijke en culturele achtergronden. Ook wordt er ingegaan op de verschillende technieken en materialen, de kunstenaars en voorbeelden van de toepassing van monumentale kunst. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur categorisch onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Frans van Burkom, Yteke Spoelstra
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007