Vocht en zouten in metselwerk

Vocht in bouwconstructies vormt vaak een lastig probleem, zeker wanneer er ook zouten aanwezig zijn. Deze brochure laat zien hoe problemen met vocht en zout herkend kunnen worden.

Baksteenmetselwerk

De aanwezigheid van vocht en bouwschadelijke zouten in baksteenmetselwerk veroorzaakt veel schade. Kennis van de schadebeelden blijkt niet altijd aanwezig, waardoor de problemen onopgemerkt blijven. Zo kan het gebeuren dat er voor een verkeerde restauratiemethode wordt gekozen, waardoor vervolgschade kan ontstaan. Deze Gids Techniek belicht de chemische processen die ten grondslag liggen aan vocht- en zoutproblemen in metselwerk. Vervolgens laat de brochure zien hoe de problemen kunnen worden herkend.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 8
Redactie: Ries van Hemert, Jos van Rooden, Matth van Rooden, Margo van der Sluys en Dirk Snoodijk
Tekst: Hans van Leeuwenstijn, Frans Levelt en Matth van Rooden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 200