Sportaccommodaties; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie gaat in op de naoorlogse architectuur van sportaccommodaties in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste gebouwen uit de wederopbouw.

Voor- en naoorlogse ontwikkeling sportgebouwen

Het rapport gaat zowel in op de voor- als de naoorlogse ontwikkeling van sportgebouwen. Ook bestuurlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen komen aan bod. Dit vormt het referentiekader voor een complete lijst met naoorlogse sportgebouwen waarbinnen een preselectie is gemaakt van de meest waardevolle gebouwen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Marije de Korte
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005