Kloosters; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie beschrijft de geschiedenis van naoorlogse kloosterarchitectuur in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste naoorlogse kloosters.

Kloosterarchitectuur en behoudenswaardige kloosters

Deze publicatie geeft een korte inleiding op de vooroorlogse geschiedenis van kloosterbouw. Hierna volgt een beschrijving van de naoorlogse ontwikkeling van deze religieuze gebouwen. Hier worden de gebouwen zowel van een maatschappelijke als architectonische kant beschouwd. Dit is de introductie voor een preselectie van kloosters die behoudenswaardig zijn vanwege hun cultuurhistorische waarde. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Renout Robbertz
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005