Bladlood op monumenten

Bladlood wordt al eeuwenlang toegepast in de bouwkunst. Deze brochure laat de verschillende toepassingen zien en geeft aanbevelingen voor het beheer en behoud van bladlood.

Bladlood op monumenten

Toepassing, beheer en behoud bladlood

Bij restauratie moet altijd worden gestreefd om het oorspronkelijk gebruikte materiaal zoveel mogelijk te behouden. Lood is een duurzaam bouwmateriaal, maar vraagt door zijn karakteristieke eigenschappen, zoals de lage hardheid, het hoge eigengewicht en de grote vervormbaarheid, om een geheel eigen wijze van detailleren en verwerken. Het streven naar een lange levensduur leidt echter steeds vaker tot de toepassing van koper, dat het minst snel verweert. Wanneer koper het oorspronkelijke materiaal vervangt, gaat dit ten koste gaan van cultuurhistorische waarden. Lood is immers bepalend voor de architectuur en de tijd waarin het is toegepast.