Verwering van natuursteen in het exterieur

Deze brochure laat zien hoe verschillende gesteentes verweren en geeft aanbevelingen over eventuele maatregelen.

Natuursteen in het exterieur - verwering

Gesteentes

De zorg voor natuursteen is belangrijk; dit materiaal is immers terug te vinden in en aan veel monumentale gebouwen. Door verwering kan natuursteen op den duur zijn samenhang verliezen. Het is echter niet zo dat iedere vorm van verwering het voortbestaan van het monument bedreigt. Maatregelen uit het verleden om verwering tegen te gaan, hebben soms zelfs meer schade opgeleverd. Deze brochure legt uit hoe gesteentes verweren en of daar maatregelen tegen genomen moeten worden. De brochure Natuursteen in Nederland geeft informatie over de meest voorkomende soorten natuursteen in Nederland. De gids Natuursteen: de steenkeuze in de restauratiepraktijk geeft richtlijnen voor een verantwoorde keuze voor vervangende natuursteen.