Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. De inwerkingtredingsdatum wordt uitgesteld. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Haalbaarheid

In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen, met name ook de gemeenten, die werken aan de Omgevingswet.

Tekening bij de omgevingswet: een dorp met daarbij vier duimen omhoog
Beeld: OCW

Erfgoed en Omgevingswet

OCW en de RCE zijn vanaf het begin af aan betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe wet. Vanuit het programma Erfgoed en Omgevingswet zorgen we ervoor dat de erfgoedsector zo goed mogelijk voorbereid is op de komst van de wet en de daarmee samenhangende ontwikkelingen, zoals het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Meer informatie

Zie voor meer informatie Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd.