Indemniteitsplafond verhoogd

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het subsidieplafond van de indemniteitsregeling verhoogd van €300 miljoen naar €450 miljoen. Voor dit bedrag staat de Nederlandse staat garant voor bruiklenen uit een buitenlandse collectie of uit een niet openbaar toegankelijke privécollectie.

De kaders voor de indemniteitsregeling die in 2020 zijn vastgesteld veranderen niet. Alleen het totaalbedrag dat tegelijk aan indemniteit kan worden verleend wordt verhoogd. Met de verhoging van het garantieplafond kunnen meer indemniteitsaanvragen worden toegekend, en krijgen Nederlandse instellingen meer mogelijkheden om in tentoonstellingen bijzondere bruiklenen te laten zien.

Indemniteitsregeling

De indemniteitsregeling is een garantieregeling waarbij de Nederlandse staat een deel van het risico van een belangrijk bruikleen op zich neemt. Dit maakt het voor instellingen makkelijker om kostbare voorwerpen uit buitenlandse collecties of niet openbaar toegankelijke privécollecties te laten zien in tijdelijke tentoonstellingen. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert de indemniteitsregeling, de 'Subsidieregeling indemniteitsgarantie bruiklenen' uit. Alle Nederlandse instellingen die aan de criteria voldoen, kunnen indemniteitsgarantie aanvragen.

Meer informatie vindt u op de pagina's over indemniteit. Daar staat ook hoe indemniteit aangevraagd kan worden en welke ruimte er op een bepaald moment is onder het zogenaamde garantieplafond.

Rekken met kunstwerken in CC NL
Beeld: ©Lucas van der Wee
Depotrekken met kunswerken in het CC NL