BRAM 28: Onderzoek aan de Molshoop

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een heuvellichaam op het terrein van vliegbasis Eindhoven een grafheuvel uit de midden-bronstijd is.

Kleinschalig booronderzoek

Op verzoek van de Koninklijke Luchtmacht heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kleinschalig booronderzoek uitgevoerd op een heuvel (de ‘Molshoop’) op het terrein van de vliegbasis Eindhoven. De vraag was om vast te stellen of het hier gaat om een oudtijds opgeworpen heuvel, een prehistorisch grafmonument.

Colofon

Reeks: Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 28
Auteurs: L. Theunissen en J.W. de Kort
ISBN/EAN: 9789057992896
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017