Huis ter Kleef in Haarlem geeft steeds meer geheimen prijs

De opgravingen van het kasteel Huis ter Kleef in Haarlem eind vorige eeuw hebben een bijzonder rijke verscheidenheid aan dierlijke resten opgeleverd. Dit is mede te danken aan de destijds systematische en intensieve opgraving van het kasteelterrein door de Archeologische Werkgroep Haarlem. De afgelopen jaren is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) botmateriaal onderzocht uit de latrines, waterputten en uit een deel van de grachtvulling. Dit is vervat in een wetenschappelijk rapport dat woensdag 15 mei in Haarlem is gepresenteerd.

kasteelruïne van boven gezien tijdens opgraving
De opgravingen bij kasteel Huis ter Kleef in Haarlem, 1990-1995

Goudplevier, stekelrog en snoek op het menu

Vrijwilligers van Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem hebben honderden zakken met zeefresidu uitgezocht. Dit nauwkeurige werk heeft geleid tot ruim 150.000 vondsten, van kralen tot stukjes metaal, glas en heel veel dierlijke resten. De circa 65.000 onderzochte dierlijke resten hebben, in combinatie met archeologische en historische gegevens, een schat aan informatie opgeleverd over het consumptiepatroon van de adellijke bewoners, hun elitaire activiteiten en het gebruik van de diverse kasteelgebouwen. Er zijn resten ontdekt van ten minste 119 diersoorten die op het menu stonden. Konijn, goudplevier, snoek, stekelrog, houtsnip en oester vormde min of meer dagelijkse kost voor de adellijke bewoners. De resultaten worden gepresenteerd in de wetenschappelijke publicatie NAR 82 ‘The luxurious lives of lords and ladies. Animal remains and their spatial distribution at Huis ter Kleef (c.1250-1573 AD)’

[Tekst gaat verder onder afbeelding] 

verzameling vogelbotjes
Een deel van de opgegraven en onderzochte vogelbotjes

Vervolgonderzoek

Hiermee is het onderzoek aan Huis ter Kleef nog niet afgerond. De archeologen van de gemeente Haarlem zijn op dit moment druk bezig met een overzichtswerk over het kasteel aan de hand van de opgravingen. Hierbij wordt ook al het opgegraven aardewerk, glas, metaal en andere materialen onderzocht en de bouwhistorie van het kasteel uitgeplozen. Deze publicatie zal naar verwachting in 2025-2026 verschijnen, tegelijk met een aantal publieksevenementen.

Presentatie wetenschappelijk rapport

Op woensdag 15 mei reikte Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies van de RCE, in het Archeologisch Museum Haarlem het eerste exemplaar van dit wetenschappelijke rapport uit aan Diana van Loenen, wethouder Cultuur van de gemeente Haarlem en André Numan, oud-voorzitter van de AWH.