NAR 82: The luxurious lives of lords and ladies . Animal remains and their spatial distribution at Huis ter Kleef (c.1250-1573 AD)

Deze Engelstalige publicatie over het archeologische onderzoek naar duizenden dierlijke resten verschaft een inkijk in het aristocratische doen en laten op een kasteel. De studie toont wat de adellijke bewoners aten en wat voor andere activiteiten, zoals jacht en valkerij, zij ondernamen. Ook wordt het ruimtegebruik op het kasteel Huis ter Kleef zichtbaar gemaakt. De studie biedt verder inzicht in de formatieprocessen van de grachtvullingen en de vondstlagen in latrines en waterputten.

Het boek is geschreven voor professioneels, archeologen en archeozoologen, en voor liefhebbers van kastelen en de geschiedenis van Haarlem en omgeving.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 82
Auteurs: L.M.A. van Hees, E. Esser, T. Hoogendijk, W. Van Neer, W. Wouters,  J.T. Zeiler en W. Prummel
Autorisatie: R.C.G.M. Lauwerier en I.M.M. van der Jagt
Projectmanagement en redactie: E. Esser
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2024