03 oktober Archeologieplatform - Pact van Amersfoort, nieuwe app stroomlijnt weerbarstige vondstmeldingspraktijk

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Portabale Antiquities of the Netherlands (PAN) en de RCE organiseren een bijeenkomst over een nieuwe PAN-app en een nieuw samenwerkingsverband, het Pact van Amersfoort. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te denken over vorm en inhoud hiervan, om zo de praktijk van archeologische vondstmeldingen mede vorm te geven. 

Sinds 1961 bestaat er een wettelijke verplichting archeologische toevalsvondsten te melden. De meldingspraktijk is echter gefragmenteerd en weerbarstig. Om dit te stroomlijnen wordt er later dit jaar een PAN-app gelanceerd en start een nieuw samenwerkingsverband: het Pact van Amersfoort. Meer achtergrondinformatie vindt u verderop in dit agenda-item.

De definitieve ondertekening van het Pact van Amersfoort zal samenvallen met de release van de app eind 2019. In 2020 neemt de RCE PAN over.

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar we horen wel graag of u komt. Via het aanmeldformulier Archeologieplatform kunt u zich aanmelden.

Programma

Tijd

Onderwerp

09.00

Inloop met koffie en thee

09.30

Opening, Anton Cruysheer (De Detector Amateur en Landschap Erfgoed Utrecht)

09.40

Algemene introductie van PAN, Stijn Heeren (Vrije Universiteit)

Vondstenparade. Finds, facts and figures van meldingen per provincie, PAN-registratoren

PAN-techniek en nieuwe app, Mirjam Kars (PAN) & Daniella Vos (Geodienst)

Het Pact van Amersfoort, Jos Bazelmans (RCE)

11.15

Koffie- en theepauze

11.30

Discussie in groepjes over aspecten van het Pact

12.30

Terugrapportage van de werkgroepen

Afsluiting en vooruitblik, Jos Bazelmans en Stijn Heeren

13.30

Einde

Achtergrondinformatie

Sinds enkele jaren worden private collecties bodemvondsten geregistreerd door PAN (Portable Antiquities of the Netherlands). De medewerking van veel detectorzoekers is essentieel voor het welslagen van dit initiatief. De website www.portable-antiquities.nl is een prachtige etalage van vondsten en faciliteert tevens verdere verwerking ervan door beleidsarcheologen en wetenschappers.

Later dit jaar lanceert PAN in samenwerking met de RCE een app om het melden nog makkelijker te maken. De app biedt daarnaast de technische mogelijkheid om vondstmeldingen (semi-)automatisch te bezorgen bij de provinciaal- regio- of gemeentearcheoloog in wiens beheersgebied de vondsten worden gedaan.  

Om gebruik van en ondersteuning door dit nieuwe hulpmiddel in goede banen te leiden, is een samenwerkingsverband nodig: het zogeheten Pact van Amersfoort. Deelnemers aan dit Pact krijgen de garantie dat ze op de hoogte worden gebracht van alle PAN-app-vondstmeldingen in hun gemeente, regio of provincie, en beloven op hun beurt om de eigen verwerking van vondstmeldingen ook via PAN te laten verlopen.