16 mei Archeologieplatform: Gebouwplattegronden als studieobject, naar een nieuwe leidraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

De aanleiding voor dit Archeologieplatform is het initiatief om een KNA-Leidraad voor het onderzoek van gebouwplattegronden op te stellen.

Een nieuwe leidraad is vooral ingegeven door de constatering dat rapporten zeer verschillend zijn wat betreft de uitwerking, presentatie en interpretatie van gebouwplattegronden. Vandaar dat de handen nu ineen zijn geslagen om voor allerlei aspecten van de gebouwplattegronden richtlijnen te formuleren. In de nieuwe leidraad staat het menselijk handelen centraal, met een vraaggestuurde insteek en praktische handreikingen voor de uitwerking en publicatie. In de leidraad richten we ons op ‘houtbouw’ (hout, vlechtwerk, zoden, etc.) vanaf de prehistorie tot in de late middeleeuwen.

Sprekers en discussie

Tijdens het Archeologieplatform geven 4 sprekers hun visie op gebouwplattegronden, toegelicht aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Aansluitend volgen er discussies over toekomstig onderzoek van (archeologische) gebouwplattegronden van Nederland.

Thema’s die naar ons idee bediscussieerd kunnen worden, zijn ‘de levensloop van het gebouw’, ‘ontwikkeling in bouw en functie’ en ‘het gebouw als focuspunt in erf en nederzetting’. Maar ook komen vragen over het opgraven en documenteren aan de orde. Wat moet minimaal en wat zijn de ‘pluselementen’ ? Wat zijn nieuwe vragen en thema’s voor de toekomst? En hoe moet een nieuwe KNA-Leidraad voor gebouwplattegronden eruit gaan zien? Denk en praat hierover mee!

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Wilt u na afloop een bewijs van deelname ontvangen, in verband met uw actorschap, dan kunt u dat in het aanmeldformulier aangeven.

Programma

Archeologieplatform 16 mei 2019

Tijd

Onderwerp

9:00 uur

Inloop met koffie en thee

9:30

Opening, welkom en aftrap door Esther Wieringa, vanuit de SIKB en Antoinette Huijbers, penvoerder KNA-leidraad

Huis en Haard. Onderzoek van gebouwplattegronden in Malta-context, Richard Jansen, Universiteit Leiden

Casestudy Rotterdam: boerderijen onder de Markthal, Patrick Ploegaert, BOOR

10:30

Pauze

11:00

Over zodenbouw en meer, Daniël Postma, ArchaeoBuild

Casestudy Emmen: onderzoek naar huisplattegronden in de praktijk, Miranda de Wit, MUG Ingenieursbureau

11:50

Werksessies met verdiepende discussies naar thema’s

12.25

Terugkoppeling uit werksessies

13:00

Afsluiting

U kunt na afloop op eigen gelegenheid lunchen in het bedrijfsrestaurant van de RCE (alleen pinnen).