Johannes van den Aveelen (maker), Roeloffzen en Hübner (drukkers), ‘Een der schoonste gesigten van ’t vermaarde perk van Sorgvliet, 1900 (detail)

Weblog

Afgebeeld is de classicistische Hollandse tuin van park Sorghvliet in Den Haag. Middenin, met een blauw pannendak, staat het Catshuis, tegenwoordig een rijksmonument waar de minister-president representatieve ontvangsten houdt.

Zicht van bovenaf op park van Sorgvliet.
Johannes van den Aveelen (maker), Roeloffzen en Hübner (drukkers), ‘Een der schoonste gesigten van ’t vermaarde perk van Sorgvliet, 1900

Een ‘vermaard perk’

De dichter en raadpensionaris Jacob Cats kocht het landgoed in 1643 en liet er in acht weken een huis op bouwen, dat in 1837 in bezit van de Prins van Oranje kwam. In 1895 kocht de jurist Adriaan Goekoop een deel van het domein en diens erven lieten de woning in het begin van de 20ste eeuw in 17de-eeuwse stijl verbouwen. In 1961 werd het huis met de gronden aan de Staat verkocht. Bij de verkoop hoorde ook een deel van de inboedel, zoals een bedstee, haardplaten, kasten en 4 prenten, waaronder dit blad met ‘Een der schoonste gesigten van ’t vermaarde perk van Sorgvliet’.

In opdracht van Hans Willem Bentinck, die vanaf 1675 de eigenaar was, maakte de prentkunstenaar Johannes van den Aveelen omstreeks 1680 een gravure van het Catshuis te midden van het uitgestrekte park met in de verte de duinen. In 1900 is de voorstelling overgebracht op een zinken plaat en opnieuw gedrukt door de Amsterdamse kunstdrukkers Roeloffzen en Hübner, waarna ze de prent naar het oude voorbeeld met de hand hebben laten inkleuren. Dat is een beetje slordig gebeurd, want zoals links is te zien, is de waterverf in één rechte lijn langs de boomtoppen gestreken zonder rekening te houden met de bolvorm van de kruinen.

Vadertje Cats heeft altijd met groot genoegen op Sorghvliet gewoond. Een van zijn portretten, ook onderdeel van de inboedelverkoop, hangt er nog steeds. ‘Een zwaard, een paard, een schone vrouw. Leent niemand uit als met berouw’, schreef hij. Dat geldt niet voor deze prent. Het zou mooi zijn als ook deze voorstelling van zijn ‘vermaarde perk’ weer in het Catshuis komt te hangen.