Nederland sluit zich aan bij de Culturele Routes van de Raad van Europa

Vanaf dit jaar zet Nederland zich als observerend lidstaat in voor de Culturele Routes van de Raad van Europa. Met deze routes kunnen mensen op basis van thema’s Europa en haar rijke en diverse erfgoed op een andere manier ontdekken.

De 47 routes hebben verschillende thema's: van architectuur en landschap tot religieuze invloeden, van gastronomie en immaterieel erfgoed tot de belangrijkste figuren uit de Europese kunst, muziek en literatuur. Daarnaast vertegenwoordigen de routes met hun thema’s de waarden van de Raad van Europa: mensenrechten, culturele diversiteit, interculturele dialoog en wederzijdse uitwisselingen over de grenzen heen.

Een aantal van de culturele routes doet ook Nederland aan, waaronder: de Hanzeroute, Vikingroute, Keramiekroute, Megalietenroute, Impressionismeroute, Industriële route en Liberation route. Ook werkt Nederland aan de voordracht van nieuwe routes, waaronder een route over draaksteken en een over molens.

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag ‘Routes, netwerken en verbindingen’ en dat sluit mooi aan bij dit Europese streven.

Collage van foto's, kunstwerken en landschappen met in het midden het logo van 'Cultural route of the Council of Europe'.
Beeld: ©Council of Europe

Lidstaat

Nederland zoekt op verschillende vlakken aansluiting bij de Europese erfgoedgemeenschap en is daarom toegetreden als observerend lidstaat in de Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe (EPA). Dit orgaan zorgt ervoor dat het Cultural Routes programma van de Raad van Europa (gevestigd in Straatsburg) wordt uitgevoerd. Lidstaten krijgen na aanmelding eerst een jaar de status van observant. In deze rol woont Nederland alle vergaderingen en activiteiten van de Governing Board en de Annual Board bij. Nederland heeft in deze rol nog geen stemrecht met betrekking tot nieuw ingediende of hernieuwde culturele routes. Dat kan pas bij een volledig lidmaatschap. Naast Nederland heeft Estland op dit moment de status van observant. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vertegenwoordigt Nederland binnen de EPA.

Beeld: ©Council of Europe

Cultural Routes

Het programma Cultural Routes is in 1987 opgericht door de Raad van Europa als een model voor beheer van cultuur en toerisme over grenzen heen. Het programma maakt samenwerking mogelijk tussen nationale, regionale en lokale overheden en een breed scala aan verenigingen en sociaaleconomische actoren op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast hoopt de Raad van Europa dat door de culturele routes bewustwording over het Europese erfgoed groeit, dat het voor culturele en educatieve uitwisselingen onder jonge Europeanen zorgt, en voor een stimulans voor cultureel toerisme en duurzame culturele ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie over de routes en het programma op de website van de EPA

Bovendien zijn er raakvlakken met het Verdrag van Faro dat Nederland eerder dit jaar heeft ondertekend. Dit verdrag roept op het begrip van het gemeenschappelijk Europees erfgoed te vergroten.