Finalisten Monumententalentprijs en Museumtalentprijs 2023 bekend

Voor de Monumenten- en Museumtalentprijs 2023 zijn per prijs 16 kandidaten aangemeld. Een deskundige jury heeft daaruit 3 finalisten voor elke prijs gekozen. De winnaars worden tijdens respectievelijk het Monumentencongres en het Museumcongres op 9 november bekend gemaakt.

Zes portretfoto's
De zes finalisten van de Museum- en Monumententalentprijs 2023

Sinds 2017 geeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opdracht aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor het stimuleren van de ontwikkeling van jonge erfgoedprofessionals. Vier prijzen werden in het leven geroepen: de Monumententalentprijs, de Museumtalentprijs, de Archeologietalentprijs en de Landschapstalentprijs.

Dit jaar is voor de Monumenten- en Museumtalentprijs geworven en zijn er per prijs 16 kandidaten aangemeld uit het betreffende werkveld. Juryleden met kennis van de museale sector en monumentenzorg hebben uit alle kandidaten per prijs drie finalisten gekozen. Gekeken is naar de zichtbaarheid van het werk van de kandidaten, hun bijdrage aan bijzondere projecten en de blijvende indruk die zij achterlaten. Kandidaten worden voorgedragen door hun opdrachtgever of leidinggevende.

Bekendmaking winnaars

Van alle finalisten wordt een videoportret gemaakt, zodat iedereen kan kennismaken met de kandidaten. Zij laten hun werkplek zien, delen welke visie zij hebben op de toekomst van het werkveld en geven een kijkje in hun motivaties. Op 9 november worden de winnaars benoemd op het Monumentencongres en het Museumcongres. De winnaars ontvangen elk €3.000 en de overige finalisten elk €1.500. Dit prijzengeld is bestemd om de finalisten verder te helpen in hun loopbaan.