In 2022 uw woonhuis-rijksmonument onderhouden? Vraag dan woonhuissubsidie aan

Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woon­functie kunnen binnenkort weer woonhuis­subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Vanaf 1 maart kunnen deze eigenaren voor instandhoudings­kosten die in 2022 gemaakt zijn, gebruikmaken van de subsidie­regeling. Dat kan tot en met 30 april.

Heeft u dit jaar nog onderhoud gepland aan uw rijksmonumentale woonhuis? U kunt dan volgend jaar in dezelfde periode voor dergelijke werkzaamheden uw subsidie aanvragen.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Gevelwanden met houten voorschot in Durgerdam
Beeld: RCE
Typische gevelwanden met houten voorschot in Durgerdam

De subsidie is bestemd voor regulier onderhoud en voor restauratie van monu­mentale onderdelen. Het gaat daarbij om sobere, doel­matige en technisch nood­zakelijke werk­zaamheden. Denk aan onder­houd aan gevels of kozijnen of aan schilder­werk of funderings­werkzaamheden. De subsidie is niet bedoeld voor comfort­verbetering, verduur­zaming, en onderhoud of vervanging van de keuken, badkamer of cv-installatie.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De woonhuissubsidie is bedoeld voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten die een woonfunctie hebben.

Het is mogelijk de subsidie via de Vereniging van Eigenaren aan te vragen. Ook eigenaren van (certificaten van) aandelen van een Natuurschoonwet-NV of -BV (landgoederen) komen in aanmerking voor subsidie voor hun woonhuis-rijksmonumenten.

In Subsidie woonhuismonumenten (woonhuissubsidie) leest u alles over de regeling en hoe u in de periode van 1 maart tot en met 30 april 2023 de subsidie aanvraagt. Ook is er een handig overzicht te vinden van welke werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen en welke niet.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvragen namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.