Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Gunay Uslu bezoeken Amersfoort

Hoe gaan we om met erfgoed en hoe zetten we ontwerp in bij ontwikkeling van de leefomgeving? Deze vraag stond centraal tijdens het bezoek dat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, en staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu vandaag brachten aan Amersfoort.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Beeld: RCE
V.l.n.r.: Rutger Dijksterhuis, Astrid Janssen, Hugo de Jonge, Arjan de Zeeuw, Gunay Uslu.

Na ontvangst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) door RCE-directeuren Susan Lammers en Arjan de Zeeuw en Amersfoortse wethouders Astrid Janssen en Rutger Dijksterhuis maakte het gezelschap een wandeling door de stad. Syb Groeneveld, directeur van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, vertelde over het belang en de kracht van ontwerp. Onderweg was ruimte voor gesprekken over hoe dit in de praktijk wordt gebracht in Amersfoort in het gebied rond de Nieuwe Stad. De minister en staatssecretaris spraken met BOEi-directeur Sylvia Pijnenborg over herbestemming, met gebiedsmanager Marike Meester over wijkontwikkeling en met kunstenaars Anders Wolhar en Hilde Paalvast over hun ervaringen met het ontwerpen van de directe leefomgeving.

Terug bij de RCE gaven Arjan de Zeeuw en Christianne Mattijssen een toelichting op de positie van erfgoed in onze leefomgeving. Daarna volgde een nadere kennismaking met het werk van het ministerie van OCW, en de RCE als onderdeel daarvan, op dit thema. Denk daarbij aan het ontwikkelen van instrumenten zoals gebiedsbiografie├źn om de kwaliteiten van erfgoed en landschap een plek te geven bij ruimtelijke ontwikkeling. Maar ook het beschikbaar stellen van extra middelen om erfgoed te borgen bij de grote woningbouwopgave behoorden tot de onderwerpen van gesprek.

Om kwaliteit van erfgoed, landschap en ontwerp te verankeren in de ruimtelijke ordening werken de ministeries van BZK, OCW (RCE) de komende tijd samen in het programma Mooi Nederland. In dit programma staat ruimtelijke kwaliteit centraal en wordt gewerkt aan een gedeeld beeld van de toekomst van ons land, met nieuwe concepten voor de inrichting van gebieden.