JPICH project Wetfutures presenteert Schokland in mixed reality

JPICH staat voor Joint Programming Initiative on Cultural Heritage: Europese landen die erfgoedonderzoek financieren, waaronder Nederland. In 2017 schreef JPICH een onderzoekscompetitie uit, een zogenaamde call, over ‘Heritage in changing environments’. Een van de gehonoreerde projecten binnen deze call is Wetfutures, een samenwerking tussen weten­schappers uit Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Op 22 september presenteerde de projectgroep hun onderzoeksproject en het resultaat daarvan: een mixed reality-app voor het UNESCO Werelderfgoed Schokland.

Mixed reality-app

Het Wetfutures-project gebruikt een nieuwe, immersieve technologie om wetenschap te presenteren aan het algemeen publiek. Met de app will Wetfutures historisch werelderfgoed tot leven te wekken en gebruikers een interactieve blik bieden om landschappen uit het verleden te ervaren. Het voormalige eiland Schokland in de Zuiderzee wordt beschouwd als een nationaal symbool voor de eeuwenlange strijd van de Nederlanders tegen het water. De app is beschikbaar bij WANDER lab om te testen en wordt later in 2022 officieel gelanceerd.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Screenshot of XR-Project Schokland: World Heritage Site in Mixed Reality
Beeld: ©WANDER
XR-Project Schokland: World Heritage Site in Mixed Reality

Door gebruikers mee te nemen naar verschillende perioden in de geschiedenis van het eiland is de app een geweldig instrument om wetenschappelijke data te visualiseren en om het publiek bewust van en enthousiast te maken voor landschapshistorie.

Schokland: Werelderfgoed in Mixed Reality

Roy van Beek is universitair docent landschapsarcheologie aan Wageningen University (WUR), waar hij ook projectleider is van het Europese ‘Wetfutures’-project. Dit project richt zich op cultureel erfgoed in dynamische wetlands’ in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Een van die gebieden is het voormalige eiland Schokland, dat duizenden jaren bewoond was en ingrijpende landschappelijke veranderingen heeft ondergaan. In 1942 werd de Zuiderzee drooggelegd en nu ligt Schokland in een ‘polderlandschap’, met slechts een vage herinnering aan hoe het er ooit was.

Ik hoop dat deze app het verleden van Schokland voor het publiek tot leven wekt en dat het historische GIS-systeem helpt bij het beheer van dit landschap, aldus Van Beek.

Deze ingrijpende veranderingen van de afgelopen eeuwen zijn in een historisch GIS-systeem (HGIS) vastgelegd. Dit veelomvattende databestand is ontwikkeld door post-doc Rowin van Lanen en Menne Kosian, onderzoeker op het gebied van ruimtelijke analyse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Het vormt de basis van de mixed reality-app die door het WANDER-lab van de WUR in samenwerking met Museum Schokland is ontworpen. Digitale transitie stelt ons in staat om virtuele en werkelijke werelden samen te laten vloeien. Dit nieuwe proces zet de manier waarop mensen informatie met elkaar delen op zijn kop.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Luchtfoto van een landschap met in beeld de titel Werelderfgoed Schokland, Europees onderzoeksproject WetFutures
Beeld: ©WetFutures
WetFutures

Immersieve visualisatietechnieken zijn toepassingen van nieuwe media die kennisoverdracht op een veelomvattende, productieve en participerende manier mogelijk maken. In dit specifieke geval stelt mixed reality het publiek in staat om een stap verder te gaan, terwijl ze interactief werken met de door 3D data gedreven omgeving van het historische Schokland. Ze ervaren deze omgeving zonder tussenkomst van experts in dat gebied.

We brengen in de meest letterlijke zin kennis naar de maatschappij. En daardoor kunnen we deze technologie eindelijk voor een groot publiek toegankelijk maken, volgens Ioana Mereuta (WANDER lab).

Partners

Diverse partijen hebben een bijdrage geleverd aan deze film en app. Dr. Roy van Beek (WUR) is een van de projectleiders bij het NWO. Hij leidt het door de RCE gesponsorde Europese onderzoeksproject Wetfutures, dat een onderdeel is van JPI Cultural Heritage (JPI Cultureel Erfgoed). Ioana Mereuta van WANDER lab (WUR) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de mixed reality-app. Marcella Marinelli is coördinator van Werelderfgoed Schokland bij de gemeente Noordoostpolder. De film en de app zullen ook te zien zijn in Museum Schokland.