Nieuwe subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan is de nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) mogelijk interessant voor u. Voor deze regeling is € 150 miljoen beschikbaar gesteld. 

Het Kröller-Müller Museum, Rijksmuseum voor moderne kunst, is sinds 2015 bezig met het verduurzamen van het gebouw.
Het Kröller-Müller Museum, Rijksmuseum voor moderne kunst, is sinds 2015 bezig met het verduurzamen van het gebouw.

Stimuleren stappen te maken

Maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, zorg, welzijn, maatschappelijke opvang, waaronder ook rijksmonumenten (m.u.v. woonhuizen). De subsidie is er specifiek op gericht om eigenaren van deze gebouwen te stimuleren op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouw. Dit is erg belangrijk, want Nederland moet in een snel tempo de CO2-uitstoot verder verlagen en het aardgasverbruik verminderen. Dat staat in het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, dat onderdeel is van de Nationale Woon- en Bouwagenda. 

Aanvraag voorbereiden

Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 tot 31 december 2023. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – de uitvoerder van de subsidieregeling - is meer informatie te vinden over de aanvraagprocedure en de voorwaarden. Begin augustus is daar ook een concept van het aanvraagformulier beschikbaar. Op 13 september organiseert de RVO bovendien een webinar voor potentiële aanvragers.

Ter voorbereiding van de aanvraag is het aan te raden de procedure alvast door te nemen en een duurzaamheidsadvies te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld door de een van de Duurzame Monumenten adviseurs van het Nationaal Restauratiefonds.