Financiële bijdrage maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten

Na succesvolle eerdere edities in 2020 en 2021, nodigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vrijwilligers en studenten opnieuw uit om deel te nemen aan de derde editie van het ‘13 Provinciën’ project. Met dit project wil de RCE de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland en de Noordzee in kaart te brengen en zo het maritieme verleden boven water halen. Vrijwilligers en studenten hebben vaak veel lokale maritieme kennis en zijn goed in staat zelf deze lokale verhalen te vertellen. Voorwaarde voor deelname is de goedkeuring van een projectvoorstel, dat tot 1 mei kan worden ingediend.

Achtergrond

In aanloop naar de aanpassing van de Erfgoedwet, waardoor de mogelijkheden voor vrijwilligers om onderzoek te doen in de toekomst uitgebreid worden, wil de RCE maritiem onderzoek stimuleren. Daarom is het project ’13 Provinciën’ in het leven geroepen. Ook wil de RCE met dit project ook burgerinitiatief en -participatie stimuleren en tot een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk maken. Door vrijwilligers en studenten onderzoek te laten uitvoeren over een zelfgekozen onderwerp ontstaat kennisuitwisseling die inspiratie kan bieden en waar iedereen van kan leren.

In het ‘13 Provinciën’ project van 2020 en 2021 zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd. Het zijn mooie voorbeelden van de vele verhalen met een maritieme connectie die Nederland rijk is. De RCE is op zoek naar regio-specifieke maritieme onderwerpen om de verscheidenheid aan maritieme verhalen per provincie verder in kaart te brengen. Voor het onderzoek stelt de RCE een bijdrage en tevens ondersteuning voor de rapportage ter beschikking.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Beeld: ©Expeditie Over de Maas / Peter van de Lavoir
Vrijwilligers voeren archeologisch onderzoek uit bij Expeditie over de Maas

Voorwaarden voor deelname

  • Het onderzoek heeft een maritieme connectie;
  • Er dient een onderzoeksvoorstel geschreven te worden, hiervoor is een format beschikbaar. Het voorstel bevat: 
    • een persoonlijke onderbouwing van de onderzoekskeuze;
    • een begroting voor het ontvangen van de financiële bijdrage (max. €1.500,-)
  • Het voorstel dient voor 1 mei 2022 te zijn ontvangen;
  • Het betreft een kleinschalig onderzoek (max. 6 maanden, uit te voeren in 2022).

Resultaten

De (eerste) onderzoeksresultaten worden tijdens het jaarlijkse symposium Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie van de RCE gepresenteerd. Indien dit niet mogelijk is, wordt een andere dag georganiseerd.

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website van MaSS. Tevens kunnen de onderzoek worden opgenomen in de bundel Maritiem Vindplaatsen 3, uitgegeven door de LWAOW. De RCE biedt ondersteuning bij het uitwerken van de onderzoeksresultaten.

Jurering

De jurering voor toelating tot het project vindt plaats door een nog nader te bepalen jury die de inzendingen zal beoordelen. Voor 16 mei 2022 krijgen de inzenders bericht of hun voorstel is goedgekeurd. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar het aantal ingezonden projectvoorstellen en de verspreiding over de ’13 Provinciën’.

Deelname

Ben je vrijwilliger of student en ben je geïnteresseerd? Vraag dan het format aan voor het in te vullen onderzoeksvoorstel. Dit kan door een e-mail te sturen naar Liselore Muis, via maritiem@cultureelerfgoed.nl.