Nieuw onderzoek biedt hulp bij beoordeling molenroeden

De Hollandsche Molen deed onderzoek naar de staat van molenroeden in Nederland. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat een combinatie van factoren - formaat, gewicht, detaillering en gebruiksgeschiedenis – de levensduur van een roede bepaalt. Moleneigenaren en bouwtechnische adviseurs kunnen hiermee rekening houden bij het inspecteren van de roeden van hun molen(s).

Afgelopen vrijdag overhandigde Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen, het rapport ‘Roeden onder controle’ aan Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op de website van De Hollandse Molen. Ook de presentatie van het rapport is online terug te kijken.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Beeld: ©De Hollandsche Molen / Van Reeuwijk Bouwmeester
Werkzaamheden aan molen Rust Roest te Munnekezijl

De aanleiding

De afgelopen jaren zijn bij enkele traditionele windmolens in Nederland onverwacht roeden gebroken. Het betrof materiële schade en er waren geen persoonlijke ongevallen. Om meer inzicht te krijgen en roedebreuken te voorkomen, was het van belang om molenroeden  aan een nader onderzoek te onderwerpen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de breuk van een roede diverse oorzaken kan hebben. Er zijn drie hoofdoorzaken aan te wijzen: corrosie, slechte lassen en spanningsconcentraties.

De volgende stap: risicoinventarisatie-instrument

“Voor moleneigenaren is het van groot belang om goed inzicht te hebben in de staat van het wiekenkruis van ‘hun’ molen(s), gelet op de veiligheid van molenaars en bezoekers. Deze problematiek hebben we nu onderzocht en duidelijk in beeld gebracht. Ondertussen zijn we bezig om een risicoinventarisatie-instrument voor bestaande molenroeden te ontwikkelen, de zogenaamde RoeRie. Hierin brengen we alle kennis over dit complexe onderwerp samen en stellen we moleneigenaren in staat om de risico’s zelf in kaart te brengen. Bovendien streven we naar een uniforme Uitvoeringsrichtlijn onder auspiciën van de Stichting ERM”, aldus Nicole Bakker.

Samen optrekken, ook voor het vervolg

Susan Lammers: “De Hollandsche Molen en de RCE werken al een tijd samen om de problematiek rond de molenroeden in kaart te brengen. Laten we deze samenwerking vooral blijven voortzetten, ook voor het vervolg. Alle betrokkenen in het molenveld kunnen hun steentje bijdragen om de veiligheid op en rond de molens te waarborgen. Dit onderzoek helpt daarbij als basis. De RCE droeg er aan bij door dit onderzoek van De Hollandsche Molen te financieren en door dit Molenplatform te gebruiken om de resultaten te presenteren.”