Restauratie klinkend erfgoed: 3,3 miljoen subsidie voor 39 rijksmonumenten

Eigenaren van rijksmonumenten met klinkende onderdelen (beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken) konden per 1 september 2021 subsidie aanvragen voor de restauratie van het klinkende onderdeel.

Orgel in de Basiliek Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Zwolle
Orgel in de Basiliek Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Zwolle

De subsidie is bestemd voor de restauratie van klinkende onderdelen van de rijksmonumenten. Op de eerste dag kwam een groot aantal aanvragen binnen. Hierdoor konden aanvragen die na 1 september binnenkwamen, niet meer worden gehonoreerd. De termijn om nieuwe subsidieaanvragen te kunnen indienen is gesloten. Eind januari 2022 ontvingen de aanvragers bericht.

3,3 miljoen subsidie

In totaal is voor 3,3 miljoen aan subsidie verleend, dat is 900.000 euro meer dan het initieel beschikbare budget. Gelijk op de eerste dag zijn er tegen de verwachting in (veel) meer aanvragen ingediend dan er met het beschikbare budget (€ 2.425.000) konden worden gehonoreerd. Vervolgens bleek er ten aanzien van de verdelingsregels (in welke volgorde wordt subsidie verleend bij overvraag) een inconsistentie te zijn tussen artikeltekst en toelichting. Als gevolg daarvan bleek het noodzakelijk om alle aanvragen van de eerste dag gelijk te behandelen. Om dit mogelijk te maken is besloten het budget op te hogen tot 3,3 miljoen.

Subsidie voor 39 rijksmonumenten

36 van de 46 aanvragen konden worden gehonoreerd. Met dit bedrag worden 39 rijksmonumenten bediend. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Het laagste subsidiebedrag dat wordt verleend bedraagt € 3.443,- en het hoogste bedrag € 573.231,-. Vier subsidieaanvragen kwamen na 1 september 2021 en konden niet meer worden gehonoreerd, vanwege het bereiken van het plafond. De andere aanvragen die zijn afgewezen waren of niet volledig of voldeden niet aan de criteria van de Subsidieregeling klinkend erfgoed.