OCW evalueert herbestemmingsregeling

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is in januari 2021 gestart met de evaluatie van de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten. Deze regeling ondersteunt eigenaren van monumenten en belanghebbenden al sinds 2011 bij het doen van onderzoek naar haalbaarheid van herbestemming van hun monument en bij het treffen van noodmaatregelen om het monument wind- en waterdicht te maken om verval te voorkomen. Sinds 2020 is er in de regeling ook subsidie beschikbaar voor aanvullend verduurzamingsonderzoek.

Kantoorruimte met mensen achter bureaus in industrieel pand
Voormalig fabrieksgebouw van het Philipscomplex Strijp-S in Eindhoven

De herbestemmingsregeling is al sinds de start een belangrijke en veelgebruikte regeling. Een eerdere evaluatie van de regeling uit 2014 toonde dit al aan. In de Erfgoed Telt-brief onderstreepte de minister het belang van de herbestemming van monumenten en zette ze de regeling voort om in herbestemming te blijven investeren.

Met de evaluatie die in januari 2021 van start gaat, willen we onderzoeken of de regeling heeft gewerkt zoals we verwachtten en of deze nog kan worden verbeterd om bij toekomstige ontwikkelingen aan te sluiten. Zo adviseerde de Raad van Cultuur aan de minister van OCW om te kijken of het voor de effectiviteit van de regeling nodig is om meer onderscheid te maken in soorten monumenten en regionale spreiding.

Het onderzoek voor deze evaluatie wordt uitgevoerd door DSP-groep. Zij werken hiervoor samen met SiRM. Beide bureaus doen regelmatig onderzoek naar beleid in de publieke sector en hebben eerder evaluaties gedaan in de culturele sector. De onderzoekers zullen voor deze evaluatie onder andere een enquĂȘte houden onder gebruikers van de regeling en expertbijeenkomsten organiseren. Ze kijken ook naar het gebruik van de regeling in de afgelopen jaren. In de loop van het voorjaar 2021 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.