Restauratiesubsidies voor grote rijksmonumenten toegekend

Deze week heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de besluiten verstuurd aan eigenaren die tussen 1 juli en 16 september 2019 subsidie hebben aangevraagd op grond van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020.

Grote museumzaal van Teylers Museumoverzicht met instrumenten in het midden
Grote museumzaal van Teylers Museum

Met deze restauratieregeling is in totaal € 60 miljoen beschikbaar gesteld voor het behoud van grote rijksmonumenten: het gaat om monumenten die een restauratieopgave hebben van ten minste € 2,5 miljoen. Wat deze regeling extra bijzonder maakt is dat eigenaren, naast restauratie van de rijksmonumenten, worden gestimuleerd ook te investeren in verduurzaming, verbetering van de toegankelijkheid en de instandhouding van roerende onderdelen (cultuurgoederen) van het interieur.

In totaal heeft de RCE 41 subsidieaanvragen ontvangen waarvan 27 aanvragen zijn gehonoreerd. Hierbij is de rangordebepaling toegepast dat een aanvraag met lagere restauratiekosten voorrang krijgt.

Het merendeel van de aanvragen die niet gehonoreerd zijn, voldeed niet aan het minimumvereiste van € 2,5 miljoen aan subsidiabele restauratiekosten. 3 aanvragen zijn om budgettaire redenen afgewezen.  

Van de eigenaren die een toekenning hebben gekregen zet 81% in op de verduurzaming van het rijksmonument en 78% verbetert de toegankelijkheid daarvan. Één eigenaar zal zich tevens inspannen voor de instandhouding van cultuurgoederen.

Van het totale beschikbare bedrag is € 59.925.646,- subsidie verstrekt. Het resterend budget is niet toereikend voor een nieuwe openstellingsronde in 2020.