Nederland op weg naar ratificatie UNESCO-verdrag voor bescherming erfgoed onderwater

Vandaag praat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Curaçao met Caribische vertegenwoordigers over de ratificatie van het UNESCO verdrag voor de Bescherming van Onderwater Cultureel Erfgoed. Dit verdrag stelt landen in staat om hun  onderwater cultureel erfgoed beter te beschermen. Het verdrag is sinds 2009 van kracht en inmiddels door 60 andere landen geratificeerd. Nederland is voornemens dit verdrag in 2021 te ondertekenen.

Duikers in gesprek onder water.
Duikers in gesprek onder water.

Bij de expertmeeting zijn zowel vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als vertegenwoordigers van de archeologische instanties en beheerders van marine parken van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba aanwezig. De bijeenkomst wordt gehouden bij Stichting NAAM (National Archeological Anthropological Memory Management).

Het doel van de bijeenkomst is te bespreken hoe de ratificatie en implementatie van het verdrag voor de zes landen van Caribisch Nederland het beste kan plaatsvinden. Komende dagen zal worden besproken wat er nodig is om het onderwater cultureel erfgoedbeheer volgens de standaarden van de UNESCO te kunnen uitvoeren, met nadruk op de specificaties van elk deelgebied binnen het Koninkrijk. Nederland zit momenteel in de afrondende fase van de ratificatie van het UNESCO Verdrag. Ondertekening ervan is gepland in 2021.

Het verdrag is sinds 2009 van kracht en inmiddels door 60 andere landen geratificeerd. Op de website van UNESCO is meer informatie over het verdrag voor de Bescherming van Onderwater Cultureel Erfgoed te vinden.