Uitkomsten bekendgemaakt van onderzoek naar oorlogswrakken in Indonesië en Maleisië

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Bijleveld (Defensie) hebben op 14 oktober de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitkomsten van 2 expedities naar de oorlogswrakken in Maleisië en Indonesië.

Indonesië

Nederland en Indonesië hebben in juni van dit jaar gezamenlijk maritiem-archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locaties van de wrakken van de Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en de Hr.Ms. Kortenaer. De aanleiding voor dit onderzoek was de illegale berging op de 3 Nederlandse oorlogswrakken in de Javazee.

Van de 3 wrakken resteert naar schatting 5 procent tot 15 procent. Ter plekke wijzen grote hoeveelheden dik touw en gaten in de bodem erop dat een bergingsmethode is gebruikt waarbij met een zwaar blok de scheepsconstructie in stukken wordt gebroken.

Nederland en Indonesië gaan nu beheersplannen opstellen voor de 3 locaties, die als oorlogsgraven van cultuurhistorisch belang zijn en bescherming verdienen als plaats van herdenking voor de nabestaanden.

Een groep mensen aan boord van een schip op zee tijdens een herdenkingsbijeenkomst
Expeditieleden uit Maleisië en Nederland herdenken de omgekomen bemanningsleden van de twee onderzeeërs in Maleisië.

Maleisië

Een team van Nederlandse en Maleisische experts voerden begin juli een expeditie uit naar de locaties van de onderzeeërs O16 en de KXVII. Beide onderzeeboten blijken grotendeels verdwenen als gevolg van illegale berging. Van de O16 zijn nog slechts enkele restanten aanwezig. Van de KXVII rest, buiten zeer kleine fragmenten, alleen nog een afdruk in de zeebodem.
Nederland en Maleisië gaan verder onderzoek doen naar wat er gebeurd is met de verdwenen wrakken.

Nabestaanden geïnformeerd

Op zaterdag 12 oktober zijn de bij Defensie bekende nabestaanden geïnformeerd over de uitkomsten van de beide expedities. Vertegenwoordigers van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Buitenlandse Zaken en Defensie waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Beheer scheepswrakken in het buitenland

Vanuit Erfgoed Telt heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar en beheer van scheepswrakken in het buitenland. De expedities naar de wraklocaties in Maleisië en Indonesië stonden onder leiding van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed en zijn uitgevoerd binnen het programma Maritiem Erfgoed Internationaal.